Технотест

Технотест

Технотест на автомобили от Америка

Макар и много от Вас да знаят какво е Технотест  процедура, ще се опитаме да обясним защо е нужна и как се прави. 

Хомологация или така наречения Технотест е технически термин, който е международно приет за издаване на разрешителен режим от официален орган. За България компетентния орган е Изпълнителна Агенция Автомобилна администрация. Тя от своя страна следва стриктни правила и стандарти за установяване наличието на условия за издаване на одобрението. Хомологацията на автомобили е позната още като технотест или типово одобрение.

Нормативните актове на Европейския съюз отнасящи се за хомологация на нови превозни средства са:

Директива 2007/46/ЕО – отностно одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Директива 2002/24/ЕО – относно одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства.

Издадената от министъра на транспорта от 2013 година НАРЕДБА № Н-3 е действаща. от 18.02.2013г. издадена от министъра на транспорта. Тя се отнася за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства. Индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз или друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Всички процедури и изготвяне на Техност може да прочете на сайта http://technotest.bg/

Ако желаете да направим това в место вас може да се свържете с нас

Ние използваме бисквитки, за да Ви предоставим най-доброто онлайн изживяване. Съгласявайки се, вие приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Scroll to Top